RSS

Tag Archives: cach tu duy sang tao

Sáng tạo – Vượt khỏi những tư duy sẵn có

Sáng tạo – Vượt khỏi những tư duy sẵn có

Chúng ta thường tư duy giữa trên những gì đã trải nghiệm qua, đã từng nghĩ qua trong đầu.

Tuy nhiên, khi cần sáng tạo, đừng trói buộc tư duy bằng những công thức và niềm tin sẵn có để nó có thể tự do đặt chân đến những miền đất mới !

tu duy sang tao

tu duy sang tao

Hãy thử suy nghĩ trước khi đọc Đáp án ở dưới nhé !

.

.

.

.

.

.

— đáp án —

chỉ cần kẻ 4 đường thẳng là xong 🙂

 

Nhãn: , , , , ,