RSS

Tag Archives: clearex

Bộ sưu tập

Print Ads Creative – Episode 2


4. Đừng giấu mụn, hãy xóa mụn:

Don’t hide it, clear it.


5. Có giấc ngủ sâu, đánh đâu trúng đó:


Ngủ ngon đến nỗi đá vỡ bình mà không biết 🙂


6. Ống kính rộng phủ khắp mọi khía cạnh:

Chụp gà nhưng vẫn dính “đít” vịt.

Advertisements
 

Nhãn: , , , ,