RSS

Tag Archives: download understanding digital marketing

[Ebook] Download Understanding Digital Marketing

[Ebook] Download Understanding Digital Marketing

Digital Marketing material will help everyone who want to completely self-study Digital Marketing but don’t know where begin from. Understanding Digital Marketing help us study from an overview to each detail of aspect about Marketing Online, how to operate and field’s trait.

download ebook marketing

Ebook include 11 chapters:

 • Chapter 1: Going digital –  the evolution of marketing
 • Chapter 2: Strategic thinking
 • Chapter 3: Your window to the digital world
 • Chapter 4: The search for success
 • Chapter 5: Website intelligence and return on investment
 • Chapter 6: E-mail marketing
 • Chapter 7: Social media and online consumer engagement
 • Chapter 8: Online PR and reputation management
 • Chapter 9: Affiliate marketing and strategic partnerships
 • Chapter 10: Digital media creative
 • Chapter 11: A lot to look forward to

download ebook marketing

Hope this Ebook will support well for you to become a marketer online icon smile [Ebook] Tài liệu Digital Marketing: Understanding Digital Marketing

DOWNLOAD (pass: namtuanftu)

– – – – – – – – –

Tài liệu Digital Marketingnày dành cho các bạn nào muốn tìm hiểu một cách bài bản về Digital Marketing nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu!

Understanding Digital Marketing giúp chúng ta có một cái nhìn từ bao quát đến chi tiết các khía cạnh của Marketing trực tuyến, cách thức hoạt động và các đặc trưng của ngành.

 

Ebook này gồm 11 chương:

 • Chương 1: Going digital –  the evolution of marketing: Giới thiệu về Digital Marketing và cách mà Digital Marketing đã làm thay đổi bộ mặt của ngành tiếp thị và quảng cáo truyền thống
 • Chương 2: Strategic thinking: Giải thích vì sao bạn cần đến Digital Marketing và cách thiết lập một chiến lược tiếp thị số cho doanh nghiệp
 • Chương 3: Your window to the digital world: Hướng dẫn bạn những cách cơ bản để tiếp cận và thực hành về Digital Marketing
 • Chương 4: The search for success: Tìm hiểu về Search Engine và cách làm SEO
 • Chương 5: Website intelligence and return on investment: Đo lường ROI (Return on Investment) của Digital Marketing
 • Chương 6: E-mail marketing: Luận về Email Marketing
 • Chương 7: Social media and online consumer engagement: Bàn về Social Media
 • Chương 8: Online PR and reputation management: Khám phá về Online Pr và cách quản lý tên tuổi và danh tiếng trong môi trường trực tuyến
 • Chương 9: Affiliate marketing and strategic partnerships
 • Chương 10: Digital media creative: Sáng tạo nội dung trong tiếp thị trực tuyến
 • Chương 11: A lot to look forward to

Hi vọng Ebook này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn icon smile [Ebook] Tài liệu Digital Marketing: Understanding Digital Marketing

DOWNLOAD (pass: namtuanftu)

Advertisements
 

Nhãn: ,